Amb nosaltres pots fer...

TALLER DE NADAL 2018 – Recursos TIC per a l’estudi

Edat: alumnes de 6è i ESO

Ràtio: 8 alumnes

Hores: 24 hores

Horari: 9 a 12

Dates: 24, 27, 28 i 31 desembre i 2, 3, 4 i 7 gener

Inscripcions obertes: WhatsApp al 606 220 788 o correu electrònic a pregunta@edutic.cat

Adreça: EduTIC acadèmia C/Major, 127 Salt

Els alumnes aprendran a utilitzar les eines (Documents de Google, Fulls de càlcul de Google, Presentacions de Google, Mapes de Google i Eines per a creació de mapes conceptuals) per a fer treballs per a l’escola i l’institut de manera correcta i eficaç. Aprendran a estructurar els treballs tant si es tracta d’un document com d’una presentació. Sabran utilitzar recursos multimèdia adients per a completar la informació que han de transmetre.

1A SESSIÓ

Descarregar i endreçar arxius (vídeo, so, pdf, documents de text…): del correu a l’ordinador. De l’ordinador a un pen drive…

Cercar recursos multimedia i altres (vídeos, imatges, sons, pdf…) amb Google. Descarregar i endreçar.

2A I 3A SESSIÓ

Documents de Google

Treballar en equip: índex, distribució de tasques i planifiació del temps

Estils: per a títols, subtítiols i paràgrafs

Portada d’un treball

Alineació i “sangrias”

Pics i numeració

Taules

Capçaleres i peus de pàgina

Paginació

Creació d’índex

Wordreference – DIEC – RAE – Traductor de Google

Diccionari de sinònims

Corrector ortogràfic

4A I 5A SESSIÓ

Fulls de Càlcul de Google

Llistats: entrada de dades, format del llistat

Gràfics: taules de dades, tipus de gràfics (columnes, barres, circulars, geogràfics…)

Càlculs bàsics: sumes, mitjanes i percentatges

6A SESSIÓ

Presentacions de Google

Treballar en equip: esquema, distribució de tasques i planifiació del temps

Ús dels formats: mides de lletres, tipus de lletres…

Ús dels vídeos, de les imatges, pictogrames…

7A SESSIÓ

Mapes conceptuals

http://popplet.com/

https://www.mindomo.com/es/

8A SESSIÓ

Mapes de Google

Mapes personalitzats