REFORÇ PRIMÀRIA

El reforç es pot fer presencialment o telemàticament

Què farem?

Treballem amb els alumnes les assignatures que han de reforçar, donant prioritat a la comprensió lectora i l’expressió escrita; treballant texts adaptats a cada etapa o amb problemes.

Quin preu?

Un dia/setmana surt per 27,50€/mes

Dos dies/setmana surt per 55€/mes

Quins horaris?

Grup per a alumnes de primària

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres de 17:00 a 18:30.

Quants alumnes?

Màxim 6 alumnes per grup