Amb nosaltres pots fer...

Reforç primària 2021 – 2022 de 17:00 a 18:30

El reforç es pot fer presencialment o telemàticament

inscripció

Què farem?

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres

Treballem amb els alumnes les assignatures que han de reforçar, donant prioritat a la comprensió lectora i l’expresió escrita; treballant texts adaptats a cada etapa o amb problemes.

Quin preu?

Un dia/setmana surt per 25€/mes

Dos dies/setmana surt per 50€/mes

Quins Cursos?

Grup per a alumnes de primària

Quants alumnes?

Màxim 6 alumnes per grup