REFORÇ ESO

El reforç es pot fer presencialment o telemàticament

Què farem?

Treballem les assignatures que han de reforçar, donant prioritat a la comprensió lectora i l’expressió escrita; explicant tots aquells conceptes nous o que no s’hagin entès de matemàtiques, física, química o llengües.

Quin preu?

Un dia/setmana surt per 27,50€/mes

Dos dies/setmana surt per 55€/mes

Quins horaris?

Grup per a alumnes de l’ESO que acaben a les 15:00

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres de 15:30 a 17:00.

Grup per a a la resta d’alumnes de l’ESO

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres de 19:00 a 20:30.

Quants alumnes?

Màxim 6 alumnes per grup