Amb nosaltres pots fer...

REFORÇ ESO 2021 – 2022 DE 19:00 A 20:30

El reforç es pot fer presencialment o telemàticament

inscripció

Què farem?

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres

Treballem amb els alumnes les assignatures que han de reforçar, donant prioritat a la comprensió lectora i l’expresió escrita; explicant tots aquells conceptes nous o que no hagin entès de matemàtiques, física, química o llengües.

Quin preu?

Un dia/setmana surt per 25€/mes

Dos dies/setmana surt per 50€/mes

Quins Cursos?

Grup per a alumnes de l’ESO

Quants alumnes?

Màxim 6 alumnes per grup