Amb nosaltres pots fer...

Reforç ESO 2021 – 2022 15:30 a 17:00

El reforç es pot fer presencialment o telemàticament

inscripció

Què farem?

Dimarts, dimecres, dijous o divendres

Treballem amb els alumnes les assignatures que han de reforçar, donant prioritat a la comprensió lectora i l’expressió escrita; explicant tots aquells conceptes nous o que no hagin entès de matemàtiques, física, química o llengües.

Quin preu?

Un dia/setmana surt per 25€/mes

Dos dies/setmana surt per 50€/mes

Quins Cursos?

Grup per a alumnes de l’ESO que acaben a les 15:00

Quants alumnes?

Màxim 6 alumnes per grup