Política de privadesa

Qui som

  • Titular: Gloria Tatiana García Bernal (en endavant EduTIC)
  • NIF: 40343069B
  • Adreça web: https://www.edutic.cat
  • Domicili fiscal: 17190 Salt, C/Major, 127
  • Domicili de notificacions: 17190 Salt, C/Major, 127
  • Correu electrònic: pregunta@edutic.cat
  • Delegat de Protecció de Dades: L’usuari pot contactar amb el nostres Delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit dirigit al domicili de notificacions d’EduTIC a l’atenció del “Delegat de Protecció de Dades” o al correu electrònic pregunta@edutic.cat

Quines dades personals recollim i per què

Informació i consentiment

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat sobre la forma en què EduTIC recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través de missatges de WhatsApp enviats al telèfon de contacte 606220788, de missatges de correu electrònic enviats a pregunta@edutic.cat o presencialment en el local d’EduTIC del C/Major, 127 de Salt.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, determinant lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a EduTIC.

Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades per matricular-se com alumne a EduTIC són, amb caràcter general, obligatòries per complir amb les finalitats establertes.

Per tant, si no es faciliten aquestes dades o aquests no són correctes no podran atendre les mateixes.

Amb quina finalitat tractarà EduTIC les dades personals de l’usuari i durant quant temps?

Les dades personals recollides seran tractades per EduTIC d’acord amb les següents finalitats:

 • Gestionar les seves sol·licituds de contacte i relació amb EduTIC a través WhatsApp, correu o presencialment.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions informatives i de difusió de les activitats d’EduTIC.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, llevat que l’usuari sol·liciti la seva baixa a EduTIC, oposant-se o revoqui el seu consentiment.

Quines dades de l’usuari tractarà EduTIC?

EduTIC tractarà les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, document nacional d’identitat o número d’identitat d’estranger.
 • Dades de contacte: domicili, telèfon fix, telèfon mòbil i adreça de correu electrònic.
 • Dades acadèmiques: curs, escola i assignatures a reforçar.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a EduTIC de qualsevol responsabilitat en aquest sentit . No obstant això, EduTIC podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles a la nostra pàgina web https://www.edutic.cat/ inclouen contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estigués visitant l’altra pàgina web.

Aquestes pàgines web poden recollir dades sobre vosaltres, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitoritzar la interacció amb el contingut incrustat, incloent la traça de la interacció amb el contingut incrustat si teniu un compte i heu iniciat sessió en aquesta pàgina web.

Quin és la legitimació del tractament de les teves dades?

El tractament de dades per a matricular-se o participar a les activitats d’EduTIC proporcionades per mitjà de WhatsApp, correu electrònic o presencialment serà necessari per al compliment de la relacions sorgides entre l’usuari i EduTIC.

El tractament per a les referides finalitats, es realitzarà sempre previ consentiment de l’usuari o sobre la base del referit interès legítim, i serà necessari per a l’atenció de la seva sol·licitud. Així mateix, en cas de retirar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l’usuari podrà contactar amb EduTIC a través dels canals següents: mitjançant carta dirigida al Delegat de Protecció de Dades d’EduTIC a C/Major 43, 17190 Salt o bé mitjançant correu electrònic dirigit a pregunta@edutic.cat.

Amb qui compartim les vostres dades

Les dades recollides podran ser comunicades a administracions públiques i autoritats nacionals i / o europees competents, en els casos previstos per la Llei.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari garanteix que té més de tretze (13) anys i que les dades que facilita a EduTIC són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a EduTIC per als fins assenyalats.

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través de WhatsApp, correu electrònic o presencialment i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a EduTIC o a tercers.

Comunicacions promocionals

Una de les finalitats per a les quals EduTIC tracta les dades personals proporcionades per part dels usuaris és per remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a promocions, esdeveniments o notícies rellevants per als usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells usuaris que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.

En cas que l’usuari desitgi deixar de rebre comunicacions promocionals per part d’EduTIC, pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: pregunta@edutic.cat així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes.

Canvis de la política de privacitat

L’usuari pot enviar un escrit a EduTIC, a l’adreça indicada a la capçalera de la present política, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça pregunta@edutic.cat, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

• Revocar els consentiments atorgats.
• Obtenir confirmació sobre si a EduTIC s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’usuari o no.
• Accedir a les seves dades personals.
• Rectificar les dades inexactes o incompletes.
• Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
• Obtenir d’EduTIC la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
• Obtenir intervenció humana, per expressar el seu punt de vista.
• Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
• Posar-se en contacte amb el DPD d’EduTIC a través de la següent adreça: pregunta@edutic.cat.
• Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals quan l’interessat consideri que EduTIC ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Quant de temps retenim les dades

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb EduTIC i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. Un cop finalitzada l’esmentada relació amb les dades es tractaran als sols efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals.

Quins drets teniu sobre les vostres dades

Podeu demanar que esborrem qualsevol dada personal vostra que tinguem. Això no inclou les dades que estiguem obligats a conservar amb propòsits administratius, legals o de seguretat.

Com protegim les vostres dades

EduTIC tractarà les dades de l’usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el secret de les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnic-organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Canvis en la política de privacitat

Per garantir que les nostres directrius de protecció de dades compleixin sempre amb els requisits legals actuals, ens reservem el dret de fer canvis per estar sempre adequats a la legislació vigent.

Darrera actualització: 12 de juny de 2018.