Amb nosaltres pots fer...

juny 2020 – 2n torn de 11:30 a 13:00

Des de casa nostra i a través de l’aplicació ZOOM, des del primer dia de confinament, posant al vostre servei tots els nostres coneixements tècnics.

Què farem?

Dilluns de 11:30 a 13:00

Els dilluns farem activitats de resum i esquematització de diferents temes (història, biologia, socials…) aprenent a llegir en diagonal i a cercar informació.

Dimarts de 11:30 a 13:00

Repasarem operacions i problemes amb enters, decimals, fraccions, potències i àlgebra.

Dimecres de 11:30 a 13:00

Repasarem operacions i problemes d’àlgebra i funcions.

Dijous de de 11:30 a 13:00

Dividirem la classe en dos parts, la primera part faran repàs de problemes amb enters, fraccions, potències, decimals i gràfiques. I la segona part faran resums i esquemes de biologia i història.

Divendres de de 11:30 a 13:00

Faran activitats de resum i esquematització de diferents temes (literatura, història…) aprenent a llegir en diagonal i a cercar informació.

Quin preu?

Un dia/setmana surt per 25€/mes

Dos dies/setmana surt per 50€/mes

Quins Cursos?

Grup per 1r i 2n d’ESO. Grup per 3r i 4t d’ESO.

Quants alumnes?

4 alumnes per grup