Amb nosaltres pots fer...

juny 2020 – 1r torn de 9:00 A 10:30

Des de casa nostra i a través de l’aplicació ZOOM, des del primer dia de confinament, posant al vostre servei tots els nostres coneixements tècnics.

Què farem?

Dilluns de 9:00 a 10:30

Treballarem la comprensió lectora tant amb texts literaris com científics. També faram escrits per treballar la descripció, la narració i el diàleg.

Dimarts i dijous de 9:00 a 10:30

Durant la segona quinzena de juny els pares, mares o tutors teniu l’oportunitat de reciclar-vos en l’ús de les eines tecnològiques que aquesta nova etapa ens ha portat.

Dimecres de 9:00 a 10:30

Treballarem el càlcul mental tant amb números naturals, com amb fraccions o percentatges.

Divendres de 9:00 a 10:30

Treballarem les eines que els alumnes han de dominar per tal de poder treballar de forma efectiva en aquest nova etapa. Els alumnes aprendran a utilitzar les eines de Google, el teclat, fer captures, crear pdfs…

Quin preu?

Un dia/setmana surt per 25€/mes

Dos dies/setmana surt per 50€/mes

Quins Cursos?

Grup per 3è i 4t de primària. Grup per 5è i 6è de primària

Quants alumnes?

4 alumnes per grup