Amb nosaltres pots fer...

Inscripcions 2018 – 2019 – REFORÇ

1 – REFORÇ de PRIMÀRIA

SETEMBRE A MAIG

dilluns a divendres de 17:00 a 18:30

durant el Nadal i la Setmana Santa

dilluns a divendres de 12:00 a 13:30

1 dia setmanal x 25€/mes

2 dies setmanals x 50€/mes

2 – REFORÇ d’ESO

SETEMBRE A MAIG

dilluns a divendres de 19:00 a 20:30

durant el Nadal i la Setmana Santa

dilluns i dimecres de 16:00 a 17:30

1 dia setmanal x 25€/mes

2 dies setmanals x 50€/mes

INSCRIPCIONS

Per formalitzar la inscripció trieu l’opció 1 o 2 i envieu-nos un WhatsApp al 606 220 788 o un correu electrònic a pregunta@edutic.cat indicant juntament amb l’opció escollida, el dia o dies i horari en el que vindrà l’alumne, el nom complert de l’alumne, el nom complert i DNI de la mare, pare o tutor, l’escola i curs de l’alumne i l’adreça familiar.

El pagament es realitzarà al principi de cada mes. En cas de no poder assistir es pot recuperar la classe durant la setmana sempre avisant amb antelació.

REFORÇ

El reforç a EduTIC està encarat a l’adquisició d’hàbits en el cas de primària, proporcionant un espai adient per a realització dels deures i resolen els dubtes. Es fa incís en l’ús de l’agenda i la gestió del temps.

En el cas de l’ESO els alumnes reben suport en les assignatures de llengua castellana i literatura, anglès, geografia i història, biologia i geologia, física i química i matemàtiques.

Les famílies ens comuniquen en quines assignatures cal fer reforç i els alumnes han de portar el material necessari per a poder realitzar els deures i treballs d’aquelles assignatures, juntament amb els llibres o apunts corresponents.

EduTIC disposa de connexió a Internet, per a la realització de treballs i consultes, sempre primer consultant els apunts i llibres abans de la cerca per Internet. A primària es fa ús dels diccionaris, i quan aquests ja es dominen es passa a utilitzar eines d’Internet. L’ús de calculadores només està permès a partir de 1r o 2n d’ESO sempre i quan a l’escola o institut ja les facin servir.

Els grups són reduïts amb un mínim de 4 i un màxim de 6 alumnes per grup depenent de les necessitats dels alumnes.

Durant les vacances de Nadal i Setmana Santa els horaris passen de tardes a matins.